સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં ફૂટપાથ પર શિયાળાની ઠંડીમાં ઠુંઠવાતા નિસહાય વૃદ્ધોને “હૂંફ” પહોંચાડી રહ્યો છે કળિયુગનો શ્રવણ, જુઓ (VIDEO)

https://watchgujarat.com/general/shravan-seva-giving-woollen-sheet-nirav-thakkar/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *