સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં ફૂટપાથ પર શિયાળાની ઠંડીમાં ઠુંઠવાતા નિસહાય વૃદ્ધોને “હૂંફ” પહોંચાડી રહ્યો છે કળિયુગનો શ્રવણ, જુઓ (VIDEO)

સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં ફૂટપાથ પર શિયાળાની ઠંડીમાં ઠુંઠવાતા નિસહાય વૃદ્ધોને “હૂંફ” પહોંચાડી રહ્યો છે કળિયુગનો શ્રવણ, જુઓ (VIDEO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Welcome to Shravanseva!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?